Ο πατέρας - Παντελής Θαλασσινός

............... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................