Να 'ταν η χαρά οικόπεδο - Άλκ. Πρωτοψάλτη (Borino Oro)

............... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................