Χέρια σαν κι αυτά - Locomondo

............... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................